HLAVNÍ > ÚPRAVA VODY A CHEMIE

ÚPRAVA VODY A BAZÉNOVÁ CHEMIE - rychlá navigace:

Dezinfekce slanou vodou - solinátor, slaná voda v bazénu, systém slané vody, elektrolýza soli
   Dezinfekce chlórem uvolněným elektrolýzou ze slané bazénové vody.
Bazénová chemická automatika - pro privátní bazény, automatická měřící a dávkovací stanice
   Sama digitálně měří přímo obsah chlóru, příp. hodnotu ORP - tzv. redox potenciál v bazénové vodě a kyselost
   vody - hodnotu pH. Podle naměřených hodnot chemická bazénová dávkovací stanice sama přesně dávkuje
   do bazénové vody potřebnou bazénovou chemii. Ušetří Vám tím spoustu práce a času, protože jinak tuto
   činnost musíte provádět pravidelně jednou za 3 - 5 dní sami ručně.
Bazénová chemická automatika - pro veřejné provozy, automatická měřící a dávkovací stanice
   Měří pH, ORP, volný chlór, vázaný chlór, celkový chlór a teplotu. Sama dávkuje pH, chlór, flokulant, algicid...
Bazénová UV lampa, UV-C lampa, ionizátor
   Dezinfekce a úprava bazénové vody UV zářením, snížení spotřeby chlóru.
Iontová dezinfekce, elektrolýza mědi
   Dezinfekce bazénové vody pomocí iontů mědi příp. mědi a stříbra.
Poloautomatické dávkovače tuhé chemie
   Zásobníky pro samostatné dávkování tuhých chlórových či kombinovaných tablet, plovákové dávkovače tablet.
Měření bazénové vody - testery
   Měření kvality bazénové vody - testery ruční, fotometry.


SYSTÉM SLANÁ BAZÉNOVÁ VODA, SOLINÁTOR, SYSTÉM ELEKTROLÝZY SOLI

 

Řízenou elektrolýzou slané bazénové vody v průtočném článku dochází k uvolňování volného chlóru a tím k okamžité dezinfekci. Nejedná se tedy o bezchlórovou dezinfekci, jak je mnoho lidí přesvědčeno...
    Systém dezinfekce slanou vodou - systém slaná voda v bazénu - využívá velmi nízké koncentrace soli, cca 0,4 % (4 gramy soli na jeden litr vody). Z této soli vytvoří solinátor (solnizační zařízení) chlór díky štěpení molekul soli (NaCl), které se rozdělí na sodík (Na) a chlór (Cl). Této reakce je dosaženo nízkým napětím mezi elektrodami průtokového článku solnizačního zařízení. Takto ošetřená bazénová slaná voda nezapáchá chlórem, protože systém zabraňuje vzniku chloraminů (vázaného chlóru), který je příčinou nepříjemného zápachu při použití klasických chemikálií. Pro potřebné nasolení bazénu se používá speciálně vyčištěná bazénová tabletová sůl.

Používáme výrobky předních světových výrobců - francouzské firmy ZODIAC a španělské firmy BSV Electronic (divize BS Pool).

Pro dezinfekci bazénové vody pomocí elektrolýzy soli doporučujeme používat přístroje, které umí zároveň i měřit a dávkovat pH, příp. doplnit celý systém o samostatné automatické měření a dávkování pH - viz. bazénové chemické automatiky - abyste toto nemuseli provádět každé cca 3 dny ručně...
    Pro přesnější a kvalitnější regulaci výroby chlóru ze slané bazénové vody doporučujeme používat přístroje, které lze doplnit o měření množství chlóru v bazénové vodě, příp. alespoň o řízení intenzity výroby chlóru pomocí hodnoty ORP (oxidačně redukčního potenciálu).

Upozornění: Při používání systémů slané vody, solnizačního zařízení, solinátoru, by neměly být v bazénu žádné nerezové součásti (pouze titanové), protože jinak může dojít k jejich okamžité korozi. Systém slané bazénové vody také není vhodný pro vnitřní bazény.

  Systém slané vody ZodiacSystém slané vody
Zodiac Tri Expert
Systém slané vody solinátor Smart PhSystém slané vody
Smart PH

Systém slané vody vybavený měřením a dávkováním pH BS PoolSystém slané vody
vybavený měřením
a dávkováním pH
BS Pool

Systém slané vody BS PoolSystém slané vody
BS Pool

 

NAHORU


BAZÉNOVÁ CHEMICKÁ AUTOMATIKA - DÁVKOVACÍ STANICE PRO PRIVÁTNÍ BAZÉNY

 

Starosti s pravidelným měřením bazénové vody, složitým odměřováním příslušných chemikálií a jejich následnou aplikaci do bazénu můžete s klidným srdcem přenechat jiným. Vy máte bazén proto, abyste si ho užívali...

Bazénová dávkovací stanice - chemická automatika - sama automaticky měří kyselost vody pH a podle potřeby dávkuje do bazénové vody přípravek pH mínus nebo pH plus. Dále (podle typu) měří přímo hodnotu volného chlóru FCL, hodnotu celkového chlóru TCL a oxidačně redukční potenciál ORP (redox potenciál) a podle toho sama dávkuje dezinfekci - nejčatěji chlorňan sodný.

Ušetří Vám tím spoustu práce a času, protože jinak tuto činnost musíte provádět sami ručně pravidelně jednou za cca 3 - 5 dní.

Bazénová chemická automatika (dávkovací chemická stanice) obsahuje příslušná dávkovací čerpadla s měřením a digitálním displejem zobrazujícím jednotlivé měřené veličiny, dále měřící průtočné cely, měřící sondy a příslušné kalibrační roztoky. Dávkovací chemická stanice se vyznačuje velmi vysokou spolehlivostí při jednoduché a komfortní obsluze.

Používáme výrobky předního světového výrobce, italské firmy SEKO ITALIA S.p.a.

  Chemická dávkovací stanice s membránovým čerpadlemMěřící chemická automatika
s membránovým četrpadlem
Chemická dávkovací stanice s peristaltickým čerpadlemMěřící chemická automatika
s peristaltickým čerpadlem

Chemická bazénová automatika pro privátní bazény Chemická automatika
pro privátní bazény
a poloveřejné provozy


Bazénová chemická automatika pro privátní bazény Chemická automatika
pro privátní bazény

 

NAHORU


BAZÉNOVÁ CHEMICKÁ AUTOMATIKA - DÁVKOVACÍ STANICE PRO VEŘEJNÉ BAZÉNY

 

Kompletní měřící a regulační zařízení - automatická bazénová chemická dávkovací stanice - bazénová chemická automatika - je nezbytná pro zajištění požadované kvality vody podle příslušných norem a vyhlášek ve všech veřejných provozech, ať už se jedná o veřejný bazén, SPA, vířivou vanu nebo ochlazovací bazén k sauně atd. Jedná se o plně automatický měřící a regulační systém bazénové vody.

Bazénová chemická měřící a dávkovací stanice je vybavená mikroproce-sorovým řízením, včetně měřící cely s filtrem, měřících sond a příslušných kalibračních roztoků. Automatická chemická dávkovací stanice - chemická bazénová automatika - umožňuje i komunikaci a záznam naměřených veličin do PC podle platné vyhlášky, příp. komunikuje pomocí internetu, či smartphonu.

Základní technická data chemické bazénové automatiky:
• Konstantní průtok i při kolísavém tlaku měřené vody.
• Trvalé automatické čištění měřících sond čistícími kuličkami v měřící cele.
• Digitální 4 řádkový displej.
• Provozní tlak 0,2 - 3,0 bar, volný výtok měřené vody max. 1,5 bar protitlak.
• Měří pH, ORP (Redox potenciál), volný chlór, celkový chlór, vázaný chlór, teplotu.
• Dávkuje pH, chlór, příp. flokulant, algicid.
• Proporcionální dávkování chemikálií.
• Teplotní kompenzace.

Chemická automatika pro veřejné provozyChemická automatika pro veřejné provozy


Chemická automatika pro poloveřejné provozy Chemická automatika pro poloveřejné provozy
a privátní bazény

 

NAHORU


BAZÉNOVÁ UV LAMPA, UV-C LAMPA, UV IONIZÁTOR

 

Zařazením UV dezinfekce - UV lampy, UV-C lampy, UV ionizátoru - do bazénového filtračního systému podstatně snížíte potřebné dávkování chlóru či jiného dezinfekčního prostředku, popř. jej s použitím UV lampy omezíte pouze na občasné chlórové šoky. Dezinfekce bazénové vody UV lampou probíhá okamžitě v daném místě pomocí ultrafialového záření, které je pro většinu mikroorganismů smrtelné. Ultrafialová UV lampa, UV-C lampa spolehlivě zabíjí bakterie, řasy, viry, plísně i parazity obsažené v bazénové vodě.
POZOR! Pouze kvalitní UV lampa, UV-C lampa odbourává z bazénové vody i tzv. vázaný chlór (= chloraminy), který vodu nedezinfikuje, ale je pouze příčinou typického chlórového zápachu. Levné nekvalitní UV lampy tuto vlastnost nemají!

Dodáváme UV lampy - komplety: reakční komora z nerezi AISI 316L, UV zářič (UV lampa, UV-C lampa), řídící jednotka. Životnost UV lamp cca 9000 provozních hodin.

Nízkotlaká UV-C lampa
pro privátní bazényNízkotlaká UV-C lampa
pro privátní bazény

Středotlaká UV-C lampa
pro veřejné bazényStředotlaká UV-C lampa
pro veřejné bazény

 
Bazénová UV lampaNízkotlaká UV-C lampa
pro privátní bazény
  Bazénová UV lampaDvojitá UV-C lampa pro privátní
bazény velkých rozměrů

NAHORU


IONTOVÁ DEZINFEKCE - ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY ELEKTROLÝZOU MĚDI

 

Zařízení pro úpravu - dezinfekci bazénové vody pro domácí i veřejné bazény s objemem do 120 m3. Pomocí elektronického systému zařízení produkuje ionty mědi (Cu2+), případně i ionty stříbra - to je systém elektrolýzy mědi. Tyto měděné ionty dokáží zničit ve vodě přítomné řasy, bakterie a viry. Nejedná se čistě o bezchlórovou dezinfekci, jak je mnoho lidí přesvědčeno, protože je nutné cca jednou za 14 dní provést v bazénu chlorový šok. Systém je vhodné kombinovat s kvalitní výkonnou UV-C lampou.

Princip iontové úpravy pomocí elektrolýzy mědiIontová úprava pomocí elektrolýzy mědi - princip  
Iontová úprava pomocí elektrolýzy mědiElektrolýza mědi - Blue Logoon Cooper

NAHORU


PLOVÁKOVÉ A POLOAUTOMATICKÉ DÁVKOVAČE TUHÉ CHEMIE


Plovákové dávkovače chlórových a kombinovaných tablet plavou volně po hladině a regulovatelnými štěrbinami umožňují postupné uvolňování a rozpouštění dané bazénové chemie přímo do bazénové vody.

Poloautomatické dávkovače bazénové chemie určené pro vlepení do potubí slouží pro snadnější samostatné dlouhodobé dávkování tuhých chlórových nebo kombinovaných tablet do bazénové vody. Možnost nastavení a regulace rychlosti rozpouštění tablet. Provedení je průhledné nebo neprůhledné, pro zásobu až 3,5 kg chemikálií.

Poloautomatický dávkovač chemiePoloautomatické dávkovače bazénové chemie  
Plovákové dávkovače bazénové chemiePlovákové dávkovače bazénové chemie

NAHORU


MĚŘENÍ BAZÉNOVÉ VODY - TESTERY

 

Dodáváme kvalitní přesné testery pro měření složení bazénové vody:

• ruční testery pro měření bazénové vody (pH, chlór, brom),
• elektronické fotometry (pro přesné měření volného, celkového
  a vázaného chlóru, ozónu, kyselosti vody (pH), kyseliny KS4.3,
  chlordioxidu, tvrdosti vody atd.).

Bazénový elektronický fotometrBazénový
elektronický fotometr

 
Tabletový bazénový testerTabletový bazénový tester Testovací proužkyTestovací proužky Elektronický fotometrElektronický fotometr

NAHORU


BAZÉNY KOPECKÝ - rychlé odkazy, aneb co kde najdete:

HLAVNÍ
FOTOGALERIE
BAZÉNY- přehled typů
   Betonový bazén z těžké fólie DLW - DW
   Plastový bazén, polypropylenový a laminátový bazén
   Fóliový bazén, bazén s fóliovou vložkou
   Keramický bazén
   Bazén s keramickými obklady
   Nerezový bazén
   Bazén z vítkovických plechů - věží
   Rekonstrukce bazénu, oprava bazénu

PÍSKOVÉ FILTRACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY
ZASTŘEŠENÍ A ZAKRYTÍ BAZÉNŮ
BAZÉNOVÝ SERVIS
AKCE, SLEVY, NOVINKY
ÚPRAVA VODY A CHEMIE: Zde se nacházíte. Naleznete tu vše co souvisí s pojmy úprava bazénové vody a bazénová chemie, což je například automatická chemická dávkovací stanice, bazénová chemická automatika, bazénová UV lampa. Vysvětlíme Vám pojmy slaná voda, dezinfekce slanou vodou, iontová úprava vody, bezchlorová úprava vody, poloautomatický dávkovač chemie, tester bazénové vody.

NAHORU

Design by KOUKOL © 2022
Všechny informace a fotografie na webových stránkách mají informativní charakter a jsou nezávazné.
Veškerý obsah tohoto webu včetně fotogalerie, textů a informací je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Texty, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněny každé zvlášť i v celku včetně jejich uspořádání a bez prokazatelného souhlasu provozovatele stránek firmy Ing. Martin Kopecký je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem!